Quadern didàctic sobre la Guerra de Successió a Balaguer editat per l’Arxiu Comarcal de la Noguera


L’Arxiu Comarcal de la Noguera, ha elaborat un quadern didàctic sobre la Guerra de Successió a Balaguer que posa a AC_Noguera_quadern_didàcticdisposició dels centres educatius de la comarca.

El quadern serveix per als continguts curriculars dels alumnes de 4rt. ESO i, en el cas dels alumnes de Batxillerat, pot ser útil com a pràctica de la recerca històrica en els arxius o com a recurs per a treballar el Tricentenari.

Els objectius d’aquest material didàctic són, d’una banda, complementar l’aprenentatge sobre la Guerra de Successió cercant exemples en la història local més propera, també donar a conèixer les fons històriques conservades en els arxius i, sobre tot, mostrar com s’estdien les fonts documentals i els seus continguts.

Aquest material està previst que es pugui treballar a l’aula i, si s’escau, també a l’Arxiu Comarcal.

Us podeu descarregar el quadern didàctic i sol·licitar el solucionari.

IV Jornades Educació i Arxius. Barcelona, 27 i 28 de juny de 2013


 “El món educatiu, usuari de l’arxiu per a la recerca”

Els documents d’arxiu es presenten com un recurs educatiu de primer ordre per a l’aplicació d’un model educatiu competencial en totes les àrees de coneixement i en tots els nivells  educatius.

En aquestes jornades ens proposem compartir experiències i reflexionar conjuntament, d’una banda, amb relació a l’aplicació de la recerca

com a metodologia d’ensenyament i aprenentatge, i de l’altra, amb l’objectiu de promoure l’establiment d’uns protocols de col·laboració entre el món educatiu i els arxius que facilitin la utilització didàctica del patrimoni documental.

Les jornades estan obertes a la participació tant de docents dels ensenyaments d’educació primària i secundària com dels arxivers i arxiveres amb interès en aquest àmbit.

El termini de lliurament de les comunicacions finalitza el 15 d’abril de 2013.

Informació general:
Arxiu Nacional de CatalunyaServei Didàctic
Tel. 935 545 239 i 935 897 788 (extensió 13732)
Inscripcions:
www.ub.edu/ice
Període: del 15 de març al 2 de juny de 2013
Preu: 40 € (inclou el dinar del dia 27 i els cafès de les pauses)
Per més informació.
Se certificaran 15 hores.

Trobareu més informació en el següent document.

Les fonts primàries a l’ensenyament: les relacions entre el món escolar i l’arxiu


Fonts primàries a l'ensenyament - Maria Calzada i OlivellaLes fonts primàries a l’ensenyament: les relacions entre el món escolar i l’arxiu, una visió general de Catalunya. És la tesi doctoral de Maria Calzada i Olivella, que va presentar el 2008 a la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.

La importància d’aquest treball d’investigació rau en la voluntat de l’autora, no només de fer una anàlisi de la situació a Catalunya respecte la relació entre escola i arxiu, sinó sobretot en la voluntat d’aportar elements per a la millora de la pràctica docent amb estratègies i recursos didàctics concrets, creats des de l’Arxiu i dirigits tant al professorat com a l’alumnat.

Així doncs l’autora tracta de difondre, a través de la seua recerca, la realitat actual dels arxius comarcals, i dels arxius locals en l’àmbit de la didàctica. La tesi té el valor afegit, que inclou un catàleg de recursos didàctics amb fons d’arxiu a l’ambit comarcal de Catalunya. En aquest catàleg recull els materials didàctics existents elaborats amb fons d’arxiu i l’autora en fa una valoració qualitativa. Tot plegat amb l’objectiu d’aportar elements en la construcció d’un model de servei didàctic d’arxius a Catalunya.Exposició itinerant

Aquest treball és important pels arxius, ja què reuneix en un catàleg els materials didàctics  existents en els arxius comarcals i locals de Catalunya, l’Aran, Andorra i la Catalunya nord. Aportant nou coneixement i propostes de millora en relació al servei educatiu que han de desenvolupar els arxius.

La tesi de Maria Calzada aprofundeix en un tema que no és pas nou pels nostres arxius, però que es evident que a casa nostra s’ha anat desenvolupant i implementant de forma desigual. Com diu la mateix autora, començant per la confusió en la pròpia denominació com a servei pedagògic, servei didàctic o servei d’educatiu. Tot i això la majoria d’arxius disposen d’activitats, ja sigui com a projectes embrionaris, actuacions puntuals, materials o projectes aturats o tancats i en menys casos projectes en ple funcionament, destacant el cas de l’arxiu municipal Sant Feliu de Guíxols, del qual l’autora fa un estudi específic del disseny i aplicació dels Tallers d’Història que s’han anat realitzant en aquesta ciutat.Maleta pedagògica

En línies generals, la preocupació pel tema dels serveis didàctics hi és i bona mostra d’això és l’existència del debat que es materialitza a través de grups de treball, Jornades i Congressos. Esperem que el resultat d’aquesta tesi sigui útil per a una progressiva normalització dels serveis educatius dels arxius catalans. Tenint en compte sobretot que la tesi fa evident que no es tracta d’una manca de voluntat, sinó més aviat de la manca de mitjans i recursos necessaris, per dissenyar, implementar i sobretot mantenir un servei d’aquest tipus. Continue reading →