Suport al comunicat sobre la compra del fons de l’editora Ester Tusquets de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya


imagesEl pressupost de la Conselleria de Cultura, representa l’1% global de la Generalitat, i tot i créixer el 4,8% respecte l’any anterior, continua sent insuficient. Per aquest any s’esperen més retallades de personal, en despeses de manteniment, en nous equipaments i en infraestructures de conservació i preservació. És prou greu si tenim en compte que la llista de les mancances i les coses pendents no es va iniciar amb la tan amanida crisi econòmica, sinó molt abans. Perquè no ens enganyem la cultura no és una prioritat ni d’aquest Govern ni dels anteriors.

Malgrat aquest panorama, els professionals dels arxius han posat imaginació, voluntat i gran capacitat de persuasió, per a convèncer a particulars, empreses i institucions que és necessari fer donació dels seus fons documentals, apel·lant a la responsabilitat social i a la necessitat de preservar els fons i col·leccions documentals, perquè és el conjunt allò que li dóna el veritable valor al patrimoni documental i això la majoria de les vegades només a canvi del reconeixement i d’assegurar la seva conservació i descripció.

images28HPZ6KOL’actuació de la Conselleria respecte l’ anomenat “fons Tusquets”, no ajuda a potenciar la tasca de captació, recuperació i acreixement del patrimoni documental. És cert que 366.065€ no sembla una quantitat important si s’inverteix en l’adquisició de patrimoni, però si es considera el fet que és el preu d’una mica més de 1.000 documents, aleshores és quan es posa en relació amb totes les retallades i s’arriba a la conclusió que potser no era el moment ni l’objecte en el que invertir aquesta quantitat. Si a més afegim el perjudici que pot suposar respecte a la política de captació i acreixement de fons, potser considerarem que hem pagat per aquests documents molt més del preu que podíem pagar.

Estem a l’espera que es publiqui el preceptiu informe del Consell d’Arxius respecte a aquest tema. Entre tant donem ple suport al Comunicat de l’Associació d’Arxivers i Gestor de Documents de Catalunya i li donem difusió

FonsTusquets_AAC-GD_CAT