Lleida.net estrena el servei de factura certificada per sms i per correu electrònic.


 L’operadora Lleida.net estrena aquest servei que permet a les empreses i als autònoms enviar per sms i per correu electrònic les factures certificades. El cost de la gestió puja a 0.75 € en ambdues modalitats. La solució de la companyia lleidatana genera “un document amb valor jurídic que certifica de manera fefaent la tramesa, el contingut i la recepció de la factura” en el servidor de correu electrònic o en el telèfon mòbil del receptor. Lleida.net actúa com a “tercer de confiança, que certifica el contingut i la data d’emissió i entrega”.

Per més informació