Formació 2021 de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya


Aquest any l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya ens presenta els cursos de formació en un calendari molt visual i entenedor.

Un resum per tenir-los tots presents i poder tenir l’agenda al dia per decidir quins són els que complementen les nostres experiències i habilitats.

… I aquest any toca Congres!!

Extret del web de l’Associació

Formació continuada de l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya


Com cada any l’Associació d’Arxivers de Catalunya (AAC) organitza diversos cursos de formació per als arxivers. Aquest any no s’han quedat enrera i ens fan diverses propostes més pràctiques que teòriques, per a que les poguem aplicar directament en els nostres arxius:

[01/2012] El canvi organitzatiu i la gestió digital d’expedients

 • Llocs i dates: Barcelona (23 febrer 2012) / Tarragona: (8 novembre 2012)

[02/2012] Software lliure, presentació de ICA-Atom

 • Lloc i data: Barcelona (21 març 2012)

[03/2012] Els estàndards aplicats a la Gestió de Documents

 • Lloc i data: Barcelona (18 abril 2012)

[04/2012] El tractament dels documents audiovisuals en els arxius: Identificació de materials i criteris d’intervenció

 • Llocs i dates: Barcelona (9 maig 2012) / Tarragona (18 octubre 2012)

[05/2012]Introducció al Web Semàntic des d’una perspectiva arxivística

 • Lloc i data: Barcelona (13 juny 2012)

[06/2012] Les evidències jurídiques en la tramitació administrativa per mitjans electrònics

 • Lloc i data: Barcelona (17 i 18 octubre 2012)

[07/2012] Comunicació assertiva o com posicionar estratègicament l’arxiu a la organització

 • Lloc i data: Barcelona (14 i 15 novembre 2012)

Curs: la intervenció sobre fons fotogràfics


El proper 15 de juny i a la Universitat de Lleida, tindrà lloc el curs la intervenció sobre els fons fotogràfics, a càrrec del David Iglésias i Franch responsable del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de l’Arxiu de Girona

L’objectiu del curs és donar orientacions als arxiveres/eres que siguin responsables de fons fotogràfics, en qualsevol de les diferents fases d’intervenció prèvies a l’accés. Es pretén oferir un métode de treball i a la vegada establir uns criteris per al tractament arxivístic d’aquests materials.

El curs s’iniciarà amb l’aparatat sobre materials fotogràfics, la seua identificació i contextualització històrica. Seguidament es posarà l’atenció en el tractament documental: descripció, classificació, indexació de fotografies. L’últim apartat del curs servirà per donar algunes orientacions de cara a la digitalització i l’accés als fons digitals.

Horari del curs:

 • Sessió del matí: 10:00 h a 14:00 h.
 • Sessió de la tarda: 15:30 h a 17:30 h.

Lloc: Aula 2.12 de l’edifici polivalent. Campus de Cappont (UdL).

Per a la inscripció:

Trobareu tota la informació a l’apartat de formació de la web de l’Associació d’Arxivers de Lleida.

Els procediments per a la inscripció són els següents:

 • Omplenar la Butlleta d’inscripció
 • Fer efectiu el pagament al número de compte indicat en la butlleta
 • Recordeu que a l’ingrés cal fer-hi constar el nom del participant i el número de curs
 • Podeu enviar la butlleta per correu electrònic, carta, fax o personalment a la seu de l’AAC.
 • Adreça electrònica: associacio@arxivers.com ; Fax: 93 419 89 55
 • Preu del curs: 90 € (126 per a no socis)
 • Límit de particioants: 25
 • S’obtindrà un certificat d’aprofitament
 • Període d’inscripció: del 31 de maig al 7 de juny

E-learning, la formació contínua i les noves tecnologies


Ja fa temps que les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC’s) han capgirat certes formes tradicionals de treball en els arxius. Els professionals de la informació i en especial els arxivers, hem hagut i hem de posar-nos les piles en renovar els nostres coneixements, degut a aquest impacte de les noves tecnologies dintre del món de l’arxivística.

Els arxivers tenim necessitats de formació contínua, el camí cap a l’era digital ja està obert, i això provoca canvis constants en la gestió documental i dels arxius. El caràcter ampli i polivalent de la nostra professió i la seua contínua especialització ens obliguen a estar més al dia que mai. Hem d’estar preparats per a atendre totes les nostres funcions professionals i oferir uns arxius de qualitat.

La formació tradicional de tipus presencial segurament és molt important, sobretot en les formacions de base o inicials. L’ensenyament presencial però no és imprescindible, i comporta problemàtiques sobretot quan s’ha de compaginar amb el treball. La formació presencial té l’inconvenient del desplaçament físic tant de l’alumne com del professor, la necessitat d’una aula física, etc., podem constatar que tot això repercuteix en:

 • La centralització de la formació, discriminant aquells que es troben lluny de la capital.
 • L’obligació de fer cursos molt reduïts en el temps i que al final acaben essent un estat de la qüestió, poc aplicable a la pràctica.

Són les mateixes noves tecnologies de la informació, les que ens aporten solucions a aquest tema. Ja fa molt temps que es parla d’e-learning, un concepte força assajat en el món universitari, les escoles, i també des de fa un temps en altres àmbits de formació més específica.

Avui en dia hi ha mitjans informàtics que permeten dur a terme l’e-learning, és a dir la formació específica a distància. Alguns d’aquests mitjans són de programari lliure, l’ús del qual no necessita d’una gran inversió de diners, i en tot cas es pot destinar part de l’estalvi a col·laborar amb aquests tipus d’iniciatives de les quals ens hem beneficiem tots.

No cal que parlem d’exemples de pes, com pot ser la UOC (que té el seu propi programari) sinó d’exemples concrets i propers al nostre àmbit i necessitats. El cas més  singular potser són els cursos virtuals del Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya. Però també trobem casos com el Sedic, o altres.

Molts d’aquests cursos es basen en l’ús de programari lliure, com Moodle, per a la formació a distància per internet. Aquest programari és l’exemple de web social dedicat a l’educació, amb el qual es pot crear aules virtuals, facilitant:

 • L’ús d’una infraestructura de formació més econòmica
 • La possibilitat d’ampliar el ventall de cursos i fer-los més llargs
 • La possibilitat de trobar professors més especialitzats
 • Un cost final en que es pot estalviar l’infraestructura física de l’aula i els desplaçaments, tot i que cal esmerçar-se en fer unes bones guies didàctiques i bon material de treball per al curs.

Cal doncs que els espais que faciliten formació d’arxivística a Catalunya, comencin a reflexionar sobre la possibilitat de l’ús de les noves tecnologies,  per a la formació contínua dels arxivers. Tenint en compte que altres entorns professionals poc a poc ja van oferint aquesta oferta, essent cada cop més una alternativa a la manca de formació a distància que hi ha en el nostre entorn.

Curs de formació continuada a Lleida sobre el Registre General, la seua gestió i preservació


Formació continuada en arxivísticaEncara sou a temps d’inscriure-us al curs de formació continuada que es farà el proper dia 11 de novembre a l’Arxiu Històric de Lleida, i que organitza l’Associació d’Arxivers de Catalunya.

El curs duu el títol: El registre general d’entrada i sortida. Gestió i preservació d’una base de dades electrònica. I serà impartit pels professors Joan Soler i Vicenç Ruiz.

El programa del curs consta dels següents apartats:

 • El marc legal del Registre General
 • El Registre com a document d’arxiu, l’anàlisi diplomàtica, els límits del registre com a document d’arxiu, la definició del seu perfil documental i les metadades de contingut, el context i l’estructura necessàries de cara a la preservació i finalment l’anàlisi qualitatiu de les dades.
 • Les estratègies de gestió del Registre i el paper del servei d’arxiu en aquesta tasca.
 • El tipus de Registre i les propostes tecnològiques de preservació a llarg termini

Aquest curs està relacionat amb l’aplicació de la Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis Registre Generalpúblics i l’efecte que té aquesta llei sobre la tasca dels arxivers i gestors documentals.  En concret el curs afronatarà l’efecte que té la llei en la documentació que gestiona el Registre General. S’avaluaran les diferents representacions dels registres electrònics i quines solucions tecnològiques existeixen per afrontrar la preservació a llarg termini.

El curs dura unes 6 hores, començarà a les 10 del matí i fins a les 14 h. i per la tarda continuarà de les 15:10 ales 17:30 h. a l’Arxiu Històric de Lleida.

Per a inscriure’s:

 • Omplir la butlleta d’inscripció
 • Fer efectiu el pagament a un dels comptes oferts per l’AAC (vegeu programa cursos formació contínua 2009)
  • Fent constar a l’ingrés el nom del participant i el número de curs (09/2009)
 • Heu d’enviar còpia del comprovant de pagament de l’ingrés i la butlleta per:
  • Carta
  • Fax
  • Personalment a la seu de l’AAC