La Ganiveteria Casafont: un nou fons documental a l’Arxiu Comarcal del Solsonès


Es tracta d’un important ingrés documental comercial i d’empresa

La ganiveteria ha estat una activitat bàsica en l’economia de Solsona des del segle XVIII fins ben entrat el segle XX. En l’actualitat l’Arxiu Comarcal del Solsonès disposa de 12 fons comercials i d’empreses; tanmateix, alguns tenen caràcter testimonial atès que ens ha arribat un nombre molt escàs de documentació. Aquest ingrés significa el primer fons d’una empresa ganivetera, un sector molt important, durant molt de temps, en el teixit econòmic solsoní. Així mateix, cal remarcar el seu bon estat de conservació i la continuïtat de les sèries documentals; fet que li atorga un major interès.

La Ganiveteria Casafont, ja documentada l’any 1917, la van formar tres generacions de ganiveters: Casafont Vantoldra, Casafont Planes i Casafont Folch. Dels primers anys, només en queden alguns testimonis. A partir dels anys quaranta, sobretot, començaments dels anys cinquanta, la documentació és molt completa; fet que ens permet fer-nos una idea molt detallada de la trajectòria de l’empresa. L’any 1993 es produeix un canvi substancial; es deixa la fabricació industrial i es concentra en la producció artesanal; aquí, el seguiment es pot fer a través d’unes agendes on s’apuntava –any per any- les comandes, els clients…. i aquesta etapa acaba el desembre del 2007.
En definitiva un fons documental d’un notable interès per l’Arxiu Comarcal del Solsonès