Llibres de Crims del Tribunal de Coltellades busquen mecenes per ser restaurats


La sèrie documental que conformen els 80 Llibres de Crims que es conserven en l’Arxiu Municipal de Lleida, reuneix els documents generats per l’actuació del Tribunal de Coltellades en un ampli període de la història de Lleida, que abasta des de l’any 1308 fins al 1701.

Aquestes últimes setmanes l’Arxiu Municipal de Lleida ha estat protagonista dels mitjans de comunicació perquè “cerca mecenes per restaurar la meitat dels vuitanta Llibres de crims” i és que questa sèrie no és gens habitual en els arxius catalans. En canvi, és freqüent la sèrie de llibres de la Cort del Veguer en arxius com Manresa, Terrassa, Puigcerdà, Cervera, Vilafranca del Penedès… però no tenen les mateixes característiques dels Llibres de Crims de l’Arxiu Municipal de Lleida, ni tampoc amb un abast cronològic tan ampli.

Aquí ens fem resó d’aquesta crida a participar en el finançament de la necessària restauració d’aquests llibres. És una iniciativa que ja han pres altres arxius de diferents àmbits i que considerem una bona solució per poder atendre a la necessària conservació d’aquests documents i així assegurar el seu accés a tothom, perquè cal recordar que per una bona digitalització és necessari que els suports estiguin en les millors condicions possibles, per tant el pas de restauració s’esdevé obligatori per assegurar el dret d’accés.

Els mitjans locals s’han fet resó, alguns exemples dels diaris principals:

https://www.lamanyana.cat/llibres-de-crims-recopilacio-de-400-anys-de-sang-i-fetge-a-lleida/

https://www.segre.com/es/noticias/cultura/2021/08/19/buscan_mecenas_para_restaurar_volumenes_del_llibre_crims_144014_1112.html

A nivell de Catalunya també ha tingut difusió:

https://www.ccma.cat/audio/embed/1108500/

El 2013, en aquest bloc, ens fèiem resó de la restauració d’uns dels llibres, ho podeu recuperar el nostre article “Els llibres de crims de l’Arxiu Municipal de Lleida”

i el reportatge que el 2018 va emetre TV3

https://www.ccma.cat/video/embed/5770882/

Si voleu saber més sobre el fons podeu anar directament a l’Arxiu Municipal de Lleida i cercar la molta bibliografia que hi ha relacionada amb aquest fons

Els llibres de crims de l’Arxiu Municipal de Lleida


Els arxius han de vetllar per la bona salut dels documents que custodien per garantir-ne l’accés a tots els ciutadans. Per això l’aplicació de mesures preventives, com són control de les condicions ambientals (temperatura i humitat), l’adequada instal·lació dels documents en els seus contenidors, els sistemes de seguretat i alarma, és bàsica per aconseguir un estat òptim de la documentació. Sovint, però, l’antiguitat dels documents i les vicissituds que han patit han fet que la seva salut estigui ja molt ressentida. És aleshores quan cal intervenir, és a dir, quan cal restaurar.

Aquestes dues mesures, preservació i restauració, han d’assegurar la perdurabilitat del nostre patrimoni documental, igual d’important que l’arqueològic, l’artístic o l’arquitectònic, ja que conjuntament configuren la memòria col·lectiva de la nostra ciutat.

Els llibres de crims de la ciutat de Lleida, constitueixen una de les sèries documentals més singulars de l’arxiu municipal. Els 80 volums que integren la sèrie i que abasten des de l’any 1308 fins al 1701, ens descriuen els processos judicials emanats del Tribunal de Coltellades. El seu valor per a la investigació ens ha fet emprendre una lenta però constant tasca de restauració que donem a conèixer. S’ha actuat ja sobre 34 llibres; resta encara, molta feina a fer. Els treballs de restauració els realitzen les restauradores Carme Bello i Àngels Borrell de l’empresa Estudi B2.

La sensibilització envers la salvaguarda del patrimoni és essencial per no perdre la nostra identitat. L’objectiu és que aquests testimonis arribin a les generacions futures, perquè en puguin gaudir com ho hem fet nosaltres.

CAT AML Fons Municipal, Llibre de crims (1378-1379), reg. 819

CAT AML Fons Municipal, Llibre de crims (1378-1379), reg. 819

Per més informació:

MONTANYA CARRERA, Miquel. El Tribunal de Coltellades. Alguns aspectes processals. Col·lecció Guillem Botet, Estudis Monogràfics, n. 1, Ajuntament de Lleida, Lleida, 2007.

 
Elena González
Cap de l’Arxiu Municipal de Lleida