Programa de formació de l’Arxiu Comarcal de l’Urgell


seu_acur.jpg_1994699794Com cada any l’Arxiu Comarcal de l’Urgell ja té preparada la planificació dels cursos de formació que durant l’any tindran lloc en la seu d’aquest Arxiu. Uns seran en format presencial, però també hi ha alguns en format virtual perseguint arribar a la major quantitat de possibles interessats.

Cal destacar una nova edició del curs de Paleografia, que ja ha començat (17,24,31 de gener, 7 i 14 de febrer) i que un cop més ens consta que ha tingut un gran èxit d’assistència. També destacarem entre els cursos presencials el  de Documents de família a càrrec d’en Pere Guifré professor de la Universitat de Girona.

Entre els cursos que es podran seguir en format virtual hi ha el d’Història Oral i Patrimoni immaterial que augurem que tindrà molt d’èxit, ja que som coneixedors de la preocupació i l’interès que existeix per aquest tema entre tots aquells que d’una forma o altra es dediquen al món de la Cultura, sobre tot en els nostres pobles i comarques de Ponent .  Fins al dia 4 de febrer us podeu inscriure al Curs virtual d’Història de la lectura

Teniu més informació en:

Cataleg-de-cursos-2015_Vcursos_Pagina_1.jpg_1949180435

Cataleg-de-cursos-2015_Vcursos

Apunts sobre les abreviatures en la paleografia


AbreviaturesLes abreviatures són representacions de paraules que s’escriuen per a indicar que se n’està reduint la seva extensió, fent-la més curta de l’habitual. En el llenguatge paleogràfic, allò que s’abrevia poden ser les síl·labes, les paraules o les frases d’un conjunt escrit. A aquestes se’ls elimina alguna o algunes de les seves lletres, substituint-les per un signe més breu.

Concretament és la braquigrafia l’especialitat dintre de la paleografia que s’encarrega de l’estudi de les abreviatures. L’estudi de les abreviatures s’empra, des d’un punt de vista pràctic, com a mitjà per a interpretar les escriptures en desús. Des d’un punt de vista crític, s’estudien per a la il·lustració paleogràfica, filològica i històrica d’un text. Cal tenir en compte també que les abreviatures aporten informació sobre interrelacions culturals entre diferents escriptors, ja que les abreviatures amb el temps es normalitzaren i els escriptors les aplicaven a partir d’unes pautes regulades.Abreviatures

Algunes de les raons per les quals es justifiquen les abreviatures són l’estalvi de temps, economitzar el material emprat ocupant menys espai a l’escriure, major rapidesa en el  moment d’escriure i per tant menor esforç en la mateixa acció. Altres explicacions demostren però que escriure una paraula abreviada pot portar més temps i exigir més atenció que si se n’escriuen totes les lletres. Per altra banda les abreviatures s’han relacionat amb factors de tipus psicològic presents en el moment de la lectura, com el fet que representar una paraula de forma freqüent en facilita la lectura degut a que tendim a fixar-nos en els seus elements més representatius.

AbreviaturesAlgunes especialistes també pensen que senzillament les abreviatures van sorgir com a conseqüència de l’hàbit generat per la repetició de les paraules d’us freqüents, és a dir la conseqüència immediata de tot procés de mecanització.

Continue reading →

La paleografia del segle XXI… una manera de veure-ho


Havia sonat el mòbil de l’arxiu, era el primer SMS (Short Message Service) que rebíem des del servei d’atenció a l’usuari via mòbil. Dèia així:

Bna trda,

Stik crkant docs antiks, skrits n lltra antga. Es x trbll rcrka sbre trnkripcio docs y abrev. 🙂 10!

Tanta sigla i tanta abreviatura em va fer recordar el meu professor de paleo(grafia). Era un home blanc com la llet, que sempre anava amb una jaqueta de vellut. Una espècie de romàntic especialitzat en les abreviatures de l’escriptura llatina d’època romana.

Ens explicava les diverses teories que intentaven raonar el perquè de les abreviatures en l’escriptura. Hi havia les que ho justificaven per un estalvi de temps a l’hora d’escriure, altres dèien que era per estalviar en el material que s’utilitzava, ocupant menys espai a l’hora d’escriure, també hi havia els que creien que era per fer menys esforç a l’hora d’escriure i per tant escriure amb més rapidesa.

Em cridava l’atenció però, una altra teoria basada en factors psicològics, que deia que la lectura és un hàbit que amb el temps acaba sent un procés mecanitzat, amb el qual acabem identificant les paraules per aquelles lletres més representatives.

Així doncs l’usuari que escrivia el missatge de mòbil, pretenia escriure el màxim de contingut amb el menor esforç i sobretot estalvi econòmic, ja que els SMS al cap del dia surten cars. Però les paraules que escrivia, en el fons eren força intel·ligibles ja que juntaven les lletres identificatives de la paraula. Fins i tot potser amb el temps, s’imposarà una certa normalització en el tipus d’abreviatures utiltizades en missatges de mòbil.

Clar que aquest jovent també es mou per modes, ben segur que entre els companys de classe juguen a veure qui s’envia el SMS més abreviat, amb emoticones incloses!. Eren com els joves escrivents del segle XVI que utilitzaven lletres encadenades, com la processal, i de les quals dèia el mateix Cervantes “no la entenderá Satanás”.

En fi, no sé pas si haurà estat bona idea això del servei d’atenció via mòbil, potser serà millor que els faci omplir el formulari en paper i signat pel seu tutor…