El Departament de Cultura ofereix noves beques per fer pràctiques


La Generalitat ja ha obert la convocatòria de les beques per fer pràctiques en els àmbits culturals d’arxius, fons documental i anàlisi i explotació de dades; dirigides a aquelles persones graduades en els últims cinc anys, i especialment amb formació relacionada en el sector de l’arxivística i gestió de documents. Es pot sol·licitar una de les diferents beques que s’ofereixen de les següents modalitats:

Beques per fer pràctiques a l’Arxiu Nacional de Catalunya:

•  3 beques per col·laborar en la descripció de diversos fons documentals del segle XX.
•  1 beca per col·laborar en la descripció de diversos fons d’època medieval i moderna.
•  2 beques per col·laborar en la descripció de diversos fons no textuals (fons amb fotografies, mapes i plànols, cartells, so, etc.).
•  1 beca per col·laborar en el programa de digitalització de fons de l’Arxiu: intervenció en el procés de digitalització, tractament i revisió de la documentació.

Beques per fer pràctiques en el tractament de documentació, inventari i catalogació de fons, en l’àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic:

•  3 beques per a la col·laboració en la revisió i el tractament digital de la documentació especialitzada en cultura popular i en la catalogació de fons bibliogràfics de cultura popular.

Beques per fer pràctiques als arxius històrics provincials i a la Subdirecció General d’Arxius i Museus: 

•  1 beca per a tasques d’assistència i suport a les activitats en diversos camps d’actuació dels arxius històrics provincials de Girona, Lleida i Tarragona, que gestiona el Departament de Cultura. Aquestes tasques es desenvoluparan sota la tutoria de la direcció de l’arxiu.
•  1 beca per donar suport als programes de la Direcció General del Patrimoni Cultural en matèria d’arxius i gestió documental.1 beca per a la identificació i recuperació dels fons documentals.
•  1 beca per a la identificació i recuperació dels fons documentals
•  1 beca per a donar suport a les tasques de revisió i d’elaboració de l’instrument tècnic corporatiu del Sistema General de Gestió de la Documentació Administrativa “Quadre de classificació funcional”, de la Generalitat de Catalunya.

Beques per fer pràctiques al Gabinet Tècnic del Departament de Cultura: 

•  1 beca per col·laborar en la recerca d’informació i catalogació dels treballs i documents d’interès per al Departament de Cultura.

Beques per fer pràctiques a la Biblioteca de Catalunya (a,d):

•  5 beques per col·laborar en la catalogació de fons bibliogràfics, gràfics i audiovisuals de la Biblioteca de Catalunya o procedents d’altres institucions de Catalunya, i en tasques de normalització bibliogràfica.

•  1 beca per col·laborar en el programa de digitalització de fons de la Biblioteca de Catalunya: intervenció en el procés de tractament, revisió i publicació a Internet de les digitalitzacions.

Beques per fer pràctiques en el tractament de documentació, inventari i catalogació de fons, en l’àmbit del patrimoni cultural:

•  3 beques per a col·laborar en tasques de tractament i automatització dels inventaris del patrimoni arquitectònic.
•  1 beca per a la col·laboració en la revisió i el tractament digital de la documentació dels fons de la Biblioteca de la direcció general competent en patrimoni cultural.
•  1 beca per a realitzar pràctiques en la catalogació de fons bibliogràfics.

Les persones interessades ja poden sol·licitar una de les beques seguint el procés de Tràmits gencat, a través d’aquest portal del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. La data límit és el dimarts 17 d’abril.

Extret de la web de l’ESAGED

Convenis de cooperació educativa amb 3 universitats per realitzar pràctiques no remunerades als arxius judicials


El Departament de Justícia, mitjançant el Servei de Documentació i Arxius Judicials, ha subscrit 3 convenis de cooperació educativa en l’àmbit universitari per tal de crear programes de practiques no remunerades, per a estudiants universitaris en el camp de l’arxivística i la gestió documental, tot  dins el nou règim previst al Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

Un dels convenis s’ha subscrit el passat 5 de desembre de 2012 amb la Universitat de Girona per a la realització de pràctiques professionals d’estudiants de la Facultat de Lletres.  Aquesta col·laboració permet un total de 120 hores de pràctiques professionals per alumne i que es desenvoluparan en els centres d’arxiu de l’àmbit territorial de Girona.

En data 2 d’abril de 2013, es va subscriure el  Conveni amb la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona per a la realització de pràctiques professionals en el camp dels estudis que imparteix la Facultat de Lletres. Aquesta cooperació permet un total de 150 hores de pràctiques professionals per alumne i que es desenvoluparan en els centres d’arxiu de l’àmbit territorial de Tarragona.

D’altra banda, el 15 de març de 2013, s’ha signat el Conveni de col·laboració amb la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED). Aquest conveni de cooperació educativa, facilita a aquest model de formació universitària a distància, la realització de 100 hores de practiques professionals per alumne, als estudiants del curs de Postgrau d’Especialista Universitari en Arxivística de la UNED, que es podran desenvolupar en els centres d’arxiu de la Xarxa d’Arxius Judicials de Catalunya.

En aquest primer semestre de 2013, han realitzat pràctiques professionals 3 alumnes, 1 de cadascuna d’aquestes Universitats, i de les quals han estat tutors els arxivers, Carme Blanco a l’àmbit territorial de Girona, Mercè Iglesias a l’àmbit territorial de Tarragona i Alexis Serrano als arxius de la Ciutat de la Justícia de Barcelona.

Rosario Moreno Orejuela
Tècnica de Gestió