Ressenya d’un article: Història dels llibres sacramentals


En el número 29 de la revista PARATGE de la Societat Catalana de Genealogia Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària hi trobem un article de’n Raimon Masdéu i Térmens titulat Història dels llibres sacramentals (parròquia dels sants Just i Pastor, Sant Just Desvern, Bisbat de Barcelona) força interessant, ja que exposa els orígens dels llibres sacramentals de baptismes, casaments i enterraments i l’evolució del contingut de les dades que ofereixen les diferents actes a partir del buidatge dels llibres parroquials de Sant Just Desvern entre 1509 i el 1936.

Mostra d’una partida de matrimoni.

És un article d’interès en tant en quant actualitza altres estudis previs de demografia que, expliquen a grans trets algunes característiques del què es pot trobar als llibres parroquials, l’origen dels mateixos, quina informació se’n pot extreure, l’evolució de les partides sagramentals, les visites pastorals, etc. Així com fa un estudi no sols del contingut i de la informació que se’n pot extreure sinó que també de les afectacions dels esdeveniments socials al llarg dels temps.

Un article recomanable i a la vegada per a encoratjar als historiadors de les nostres terres a realitzar un estudi similar als bisbats lleidatans.

 

 

Conferència sobre el Archiu Generau d’Aran


La Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària (SCGHSVN) convidà a la directora del Archiu Generau d’Aran, Maria Pau Gómez Ferrer, a donar una conferència sobre el mateix. Aquesta va tenir lloc el dilluns 5 de novembre, a les 19.00 hores, a la seu del Arxiu Nacional de Catalunya a Sant Cugat del Vallés. L’acte s’incloïa dins les activitats que programades per la SCGHSVN per al període 2012-2013.

Casa deth Senhor seu del Archiu Generau d’Aran

La conferència s’estructurà com una visita a la seu de l’arxiu aranès. El centre es troba situat en el poble d’Arròs, municipi de Vielha e Mijaran i dins el terçon de Marcatosa. La Casa deth Senhor és un edifici civil, datat al 1820, que havia estat propietat de la família Ademà. Al llarg del temps, ha estat utilitzat com a caserna de la Guàrdia Civil, escola de Primeres Lletres i Ajuntament. L’any 1995, es va signar el conveni de creació de l’Arxiu entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Conselh Generau d’Aran i el Ajuntament de Vielha e Mijaran. La seva inauguració va tenir lloc el 7 de novembre de 1998 per part del Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya Senyor Jordi Pujol. L’edifici també acull la seu institucional del Conselh Generau d’Aran i la seu del Institut d’Estudis Aranesi.

El Archiu Generau d’Aran forma part dels Arxius de la Generalitat de Catalunya , i per tant, està integrat en el Sistema d’Arxius de Catalunya  (SAC). La Direcció General del Patrimoni Cultural a través de la Subdirecció General d’Arxius i Museus  coordina els arxius del Sistema en els àmbits de la conservació, tractament, restauració i gestió dels fons arxivístics.

Armari compacte de la primera planta

El recorregut s’inicia amb la visita a la primera planta de l’edifici a on es troba la sala de recepció i tria de documentació i els primers dipòsits situats en un armari compacte. En la segona planta, la documentació es distribueix  en dues grans sales entre els prestatges metàl·lics i els armaris compactes. En la darrera planta, sota teulada, es situen la sala de consulta i la biblioteca especialitzada, així com les planeres que contenen els pergamins i els documents de gran format.

 Actualment el Archiu Generau d’Aran custodia 146 fons de l’Administració Local (23), Administració Perifèrica de l’Estat (1), Administració Reial i Senyorial (1), Notarials (2), Judicials (15), Registrals (1), Institucions (5), Associacions i Fundacions (1), Comercials i d’Empresa (3), Patrimonials (40), Personals (16) i Col·leccions (38) i 49 fons de l’Arxiu de Complement.

Libre de capítols de Les (1655-1743)

 El tractament dels fons que arriben a l’Arxiu comença amb la seva neteja, classificació, ordenació i descripció. Des de la data de la seva inauguració s’ha treballat en la conservació i la restauració dels documents i en els darrers anys en la seva digitalització. En total s’han restaurat 213 pergamins, 10 llibres, 5 manuscrits i 1 gravat i s’han digitalitzat més de 12.000 unitats amb un volum de memòria de 527 GB.

La web del Archiu Generau d’Aran i l’opció “Arxius en Línea: cercador de fons i documents” són un bon aparador per a conèixer els fons que es custodien i les activitats en què participa el centre. Actualment, ja es poden consultar en línea 122 fons amb més de 38.000 unitats documentals.