Ingrés de dos fons a l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà


L’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà el passat mes de març ingressà un fons patrimonial, de la família Ardèvol Oró, i un empresarial, Construccions Antoni Cirera.

Així doncs, el passat 10 de març es va procedir a la signatura del conveni de cessió en comodat del fons patrimonial de la família Ardèvol Oró, de Tremp i Talarn entre els germans Lluís i Marta Ardèvol Oró i l’alcalde de Tremp, el Sr. Joan Ubach i Isanta a la seu de l’Ajuntament de Tremp.

El Sr. Ardèvol i la Sra. Oró

Cedida per l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà

El fons patrimonial serà custodiat a les dependències de l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà en les que s’efectuaran les tasques d’ordenació, classificació, descripció i digitalització d’aquells documents i fotografies més interessants.

El  Sr. Lluís Ardèvol Masip, va ser una personalitat pública, molt reconeguda a la comarca del Pallars Jussà. Especialment va destacar p

El  Sr. Lluís Ardèvol Masip, va ser una personalitat pública, molt reconeguda a la comarca del Pallars Jussà. Especialment va destacar per ser un dels primers enginyers espanyols treballant al capdavant de la companyia FECSA, a les ordres del Sr. Smith, Henzi, etc. Alhora que va formar part de l’ajuntament de Tremp com a regidor, i va participar en la vida associativa de Tremp com: l’Associació de pares de família, el club ciclista, el Casal Catòlic, o la Creu Roja,  especialment als anys 60 del segle passat.

El Sr. Joan Ubach, la Sra. Marta i el Sr. Lluis Ardèvol en el moment de la signatura.

Cedida per l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà

La documentació dipositada, està en perfecte estat de conservació. Aproximadament és tracta d’ un metre i mig lineal de documentació, en suport paper, i d’un miler de fotografies, la majoria en blanc i negre,  amb una cronologia que va des dels anys 1920 fins al 1980. Destaquen la sèrie familiar, l’associativa, l’activitat política i especialment els projectes tècnics Fecsa- Ajuntaments.

Els fons Família Ardèvol i Oró, formarà part del quadre de fons de l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà, dintre dels fons patrimonials.

D’altra banda, el passat dimecres 16 de març es va procedir a la signatura del conveni de cessió en comodat mitjançant el Consell Comarcal de Pallars Jussà i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, del fons d’empresa Construccions Antoni Cirera, de Talarn a la seu de l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà. L’acord el van signar el president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Constante Aranda i Antoni Cirera Mir.

Cirera i Aranda signant la cessió del fons empresarial.

Cirera i Aranda signant la cessió del fons empresarial.

La documentació dipositada correspon a l’activitat empresarial de l’empresa Construccions Antoni Cirera Mir, de Talarn. El fons consta de 33 capses d’arxiu definitiu, amb una cronologia que va des de l’any 1968 fins al 2006, en perfecte estat de conservació. Amb aquest ingrés, serà el cinquè fons empresarial dipositat l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà, on s’ordenarà, classificarà, descriurà i digitalitzarà la documentació més interessant.

El Consell Comarcal formalitza la cessió de la documentació patrimonial de Casa Figuerola a l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà.


El 19 d’abril passat la Sra. Montserrat Pedrola i Mestre, de Talarn, ha formalitzat amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà, la cessió en comodat de la documentació familiar de Casa Figuerola de Talarn, de la seva propietat, i que ha estat incorporada a l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà a Tremp.

Aquesta documentació ja va ser dipositada per la Sra. Pedrola a l’arxiu el passat mes de gener i es composa de 50 unitats documentals en suport  paper, que cronològicament abasten des del darrer quart del segle XVIII fins a finals del segle XX i es tracta majoritàriament de documentació patrimonial de Casa Figuerola de Talarn (compravenda, préstecs…) produïda per la família Gaspà, habitants de l’esmentat immoble al llarg del segle XIX.

Casa Figuerola de Talarn és un edifici situat al número 7  del carrer Pau Coll de dita població, a la portalada figura l’any de construcció 1668 i pertanyia a una de les moltes famílies benestants que hi havia a Talarn en aquella època.

L’ACPJ ha elaborat l’inventari i la descripció dels documents i n’ha digitalitzat la totalitat, ben aviat es podran consultar per Internet a la pàgina web de l’arxiu i al cercador de fons i documents  “Arxius en linea”.

La incorporació d’aquest fons permetrà a més de la seva conservació, la possibilitat d’estudi d’un fons familiar comú en molts nuclis pallaresos, els seus moviments econòmics i socials i la seva activitat quotidiana.

Seu de l'Arxiu Comarcal del Pallars JussàL’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà, situat a l’edifici de l’antiga Casa Sullà de Tremp, fou inaugurat el mes de febrer de 2009 i fins a la data, compta amb un total de més de 669,2 ml. de documentació i custodia documentació pública i privada de la comarca del Pallars Jussà. Els seus fons més destacats són els de l’Ajuntament de Tremp i dels seus municipis agregats i l’arxiu  notarial de Districte de Tremp, entre altres. També compta amb una hemeroteca de publicacions de la comarca i una biblioteca auxiliar de temàtica històrica i arxivística.

Aquest darrer semestre s’han incorporat els fons de l’Ajuntament de Salàs de Pallars i de l’Ajuntament de Talarn. Cal destacar la important documentació de la Sotsvegueria i del Corregiment de Talarn, també dipositats a l’ACPJ.

La formalització d’aquesta cessió, i d’altres que s’han anat produint des de la inauguració de les instal·lacions de l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà, haurien de servir d’exemple perquè moltes altres institucions, entitats, empreses i particulars, dipositin en aquest equipament els seus fons documentals, ja sigui mitjançant donacions, cessions en dipòsit o altres fórmules que permetin la preservació i la posada disposició dels investigadors del patrimoni documental del Pallars Jussà, amb l’objectiu últim de preservar la memòria dels nostres pobles.

Per informar-vos del funcionament de l’arxiu, podeu consultar la pàgina web, adreçar-vos personalment a l’ACPJ, carrer de Mercadal s/n de 25620 Tremp, o per telèfon 973 651 337.

Arxiu Comarcal del Pallars Jussà. ACPJ