L’espai web provisional de l’Arxiu Gavín


Presentem l’espai web de l’Arxiu Gavín. Un espai web provisional que des del mes de maig passat substitueix la primera web de l’arxiu, creada el 1998. L’objectiu ara està en planificar un nou espai web, adaptat a les característiques de l’anomenat web social o web 2.0., per tal d’oferir els serveis de l’Arxiu Gavín en línia i també per tal de millorar la difusió de l’arxiu.

Pàgina inicial de l'Arxiu Gavín

Per a realitzar aquest web provisional s’ha utilitzat un sistema de gestió de continguts digitals que generalment s’utilitza per crear blogs o blocs. S’ha optat per aquesta opció perquè és gratuïta, no necessita servidor propi i de pagament i és fàcil de gestionar. Per contra això provoca que sigui més dificil de trobar en els cercadors web si no es fa una bona campanya de difusió.

Descripció del fons de l'Arxiu Gavín

De moment però creiem que respon a les necessitats immediates d’un arxiu complex, com ho és l’Arxiu Gavín. La web està dividida en diversos apartats, com què i qui som, història de l’arxiu, la descripció del fons, una secció que esperem que a mesura que avancem els treballs de classificació i descripció, vagi millorant i en un futur esdevingui un apartat de cerca documental, amb accés al quadre de classificació i al catàleg de l’arxiu. Finalment hi ha les seccions dels serveis de l’arxiu, publicacions, activitats, dades d’interès i consultes.