Els documents dels municipis de l’Urgell ara més a l’abast de tothom


més 165.000 imatges en línia
L’Arxiu Comarcal de l’Urgell conserva 11 fons municipals de la comarca, amb inventaris disponibles en línia així com la digitalització d’una selecció de documents, que progressivament preveu anar ampliant. En aquests moments estan disponibles més de 165.000 imatges en línia al cercador ‘Arxius en línia’.
La feina de digitalitzar els documents històrics neix amb la voluntat de facilitar la consulta en línia dels documents més rellevants, dels que són més emblemàtics i per preservar aquells materials que són més sensibles al pas del temps.
La consulta de documents com les actes del Ple municipal de l’ajuntament de Tàrrega, els padrons d’habitants, els expedients de lleves i algunes tipologies de padrons fiscals de la capital de l’Urgell i de la resta d’ajuntaments ingressats a l’ACUR només cal entrar al web de l’arxiu i, amb pocs clic, accedir a la documentació digitalitzada. D’aquesta manera, els ciutadans poden accedir als documents històrics digitalitzats del seu poble d’una manera senzilla i directa.


Publicat en en la web de la XAC/Actualitat

Nou portal web per a la Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya (XAC)


Ja ha entrat en funcionament aquest nou lloc web on els usuaris podran trobar tota mena d’informació relativa als Arxius Comarcals de Catalunya.

La Subdirecció general d’Arxius i Gestió Documental de la Direcció general del Patrimoni Cultural, ha impulsat el disseny i la construcció  d’aquest nou portal de la Xarxa d’Arxius Comarcals (XAC) amb l’objecte de disposar d’un espai web per cada arxiu comarcal i oferir als usuaris d’Internet tota la seva informació i serveis disponibles.

El Portal de la Xarxa d’Arxius Comarcals (XAC) integra en el seu espai la totalitat dels arxius comarcals de Catalunya. S’hi accedeix a cada arxiu través d’un mapa comarcal o bé, mitjançant un llistat alfabètic de comarques. La pàgina principal del Portal disposa també d’un apartat d’actualitat on es mostra un recull de les principals notícies de la Xarxa i d’un apartat de destacats a través del qual es dona accés als principals serveis on line.

Per a cadascun dels arxius comarcals de la Xarxa es disposa d’ un menú de navegació principal que consta dels nou apartats següents:

  1. Pàgina principal de presentació amb una breu ressenya sobre la història, característiques i fons de l’Arxiu. També ofereix un noticiari, accés als principals serveis i activitats i enllaços a les institucions comarcals.
  2. Dades generals i serveis que enllaça amb el directori d’Arxius de Catalunya i mostra informació general i de cerca bàsica (adreça, telèfon, correu electrònic..)de l’Arxiu.
  3. Quadre de fons on es descriuen amb detall els fons documentals.
  4. Els documents escollits on es mostra una selecció d’alguns dels documents més rellevants que custodia l’Arxiu.
  5. Agenda d’activitats de l’Arxiu.
  6. Servei didàctic informació sobre el servei didàctic que ofereix l’Arxiu.
  7. Publicacions referents a les monografies editades o coeditades per l’arxiu i consulta dels butlletins periòdics.
  8. Formularis accés ràpid al formularis disponibles de l’Arxiu.
  9. Galeria d’Imatges de l’Arxiu.

La complexitat de l’execució del projecte requereix la difusió de la totalitat de la informació en fases. En aquesta primera fase es difon la informació essencial de la totalitat dels arxius comarcals i la informació completa de cinc arxius comarcals corresponents al Baix Llobregat, Bages, Gironès, Pla de l’Estany i Ripollès. En fases progressives, que seran degudament publicitats, s’anirà difonent la informació complementària de la resta d’arxius.

Des de la Subdirecció general d’Arxius i Gestió Documental, volem agrair el suport i la col·laboració rebuda  de totes les parts implicades que estan fent  possible el desenvolupament i la implantació d’aquest projecte. Com a projecte transversal del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació ha comptat amb una important col·laboració i una eficient dedicació de l’Àrea de Tecnologia de la Informació i Comunicació, el Servei d’Informació i Difusió i, òbviament, la Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental i la Xarxa d’Arxius Comarcals.

A través d’aquest nou portal de la Xarxa d’Arxius Comarcals es vol prestar un servei públic de qualitat que complementi el servei presencial que els arxius comarcals estan oferint de manera habitual. Confiem que la informació continguda en aquest portal sigui d’utilitat a la ciutadania, a l’administració pública i a les institucions, i ajudi al coneixement i la difusió del patrimoni documental de Catalunya.