Ha estat un plaer


L’11 de març de 2009 començaven la nostra singladura per Internet amb el primer post del nostre bloc, en què ens donàvem a conèixer amb l’entrada de títol Els arxivers/es de les comarques de Ponent a la xarxa!. Presentàvem al món el Grup Arxivers de Lleida, que ja tenia aleshores 10 anys de vida, fent una declaració d’intencions de què i per a què vam obrir aquesta finestra.

Vam triar la imatge creada per @mr_rubick – que posteriorment participa a la creació @BinocularStudio –. L’objectiu primer era posicionar, a través de la marca creada, el panorama arxivístic de les terres de Lleida en un entorn virtual en el que casi no hi havia cap arxiu i cap de les comarques de Lleida. En això vam ser pioners i aviat ho vam aconseguir malgrat la incredulitat i els dubtes que se’ns van fer arribar al grup de persones que vam entomar el projecte.

Els continguts han estat variats gràcies als diferents arxius on treballen els diferents professionals que conformen el Grup d’Arxivers de Lleida – arxius municipals, comarcals, especialitzats, administratius, d’entitats i religiosos –. També s’han publicat desenes d’activitats programades i promocionades pels arxius i s’han difós fons i documents excepcionals pel seu contingut, el format o el suport, sempre defensant l’accés i el valor dels arxius per a la defensa dels drets civils i personals i la recuperació de la memòria.

A l’any 2010 vam obrir els perfils en Facebook i Twitter per donar més visibilitat al bloc i també poder articular continguts més quotidians i cobrir un espai que començava i que només a través del GALL, els fons documentals es donaven a conèixer al món.

Ara tots els arxius – i entitats culturals – tenen perfils a les xarxes socials, compten amb els seus propis webs, per tant la tasca de donar veu i visibilitat als arxius de les nostres comarques ja està cobert. Les persones que hem conformat el grup de gestió del bloc del GALL i xarxes socials últimament hem emprés altres projectes o portem les xarxes dels arxius on treballem, per aquesta raó hem decidit que cal tancar aquestes eines que tant servei ens han fet. El bloc quedarà obert per a la consulta dels continguts existents, però no s’incorporaran de nous, pertanyen als autors que els signen.

Tot aquest recorregut de casi 14 anys no hagués estat possible sense totes les persones que ens heu anat seguint, comentant o aportant informació que completava la nostra. Sempre hem volgut que fos un entorn compartit perquè és com entenem la nostra professió.

Us recomanem seguir els perfils dels arxius de les comarques de Ponent a les xarxes socials i a compartir amb ells les vostres inquietuds i dubtes.

Ha estat un plaer,

Anna Esteve Florensa

Laura Florensa Peralta

Maria Pau Gòmez Ferrer

Xus Llavero Porcel

Anna Moli Seriola

Mònica Sesma Siuraneta

Robert Porta Roigé