L’avaluació en l’Administració de Justícia. Antecedents històrics


imagesEls antecedents de la normativa sobre arxius i gestió documental en l’Administració de Justícia venen d’antic. El RD de 12 de maig de 1854 preveu una Junta d’Arxius en cada Audiència provincial per tal d’aplicar tot el que en ell es recull. Tan mateix no és fins al RD de 1911 de 29 de maig que es regula específicament la tria i eliminació de la documentació judicial. Hi ha un primer aclariment al 1912 i posteriorment en les Ordes ministerials de 29 de març de 1937 i de 8 d’abril del mateix any. En tots els casos es refereix a les audiències provincials i als procediments que es tramiten en la seva jurisdicció que aleshores era penal.

Els articles 3 i 5 del RD de 1911 es refereixen als assumptes criminals i als expedients governatius arxivat definitivament. Aquesta avaluació ja es preveu que es farà per una Junta d’Expurgació formada per un magistrat de l’Audiència provincial, un representant del Ministeri Fiscal, un advocat en exercici i el secretari judicial de l’Audiència. en aquest moment no es considera la possibilitat de requerir la presència d’un facultatiu d’arxius, qüestió que es corregeix amb les ordes de 1937.

El procés havia de quedar documentat en una acta que havia de recollir la relació dels expedients que es resolia destruir pel seu nul valor i la relació d’aquells que es consideraven que tenien un valor històric i que es conservaria. Aquestes Juntes van tenir una activitat escadussera o nul·la en alguns llocs i les expurgacions van tenir més a veure amb la necessitat de deslliurar espai en els edificis judicials que no pas al seguiment d’un procediment reglat.

Després de la guerra civil, en el marc de la situació de bloqueig econòmic internacional que viu Espanya, una de les mesures que es dur a terme per combatre’l és la recollida de paper de totes les administracions públiques en general i judicial en particular. El 1945 una orde de 28 de novembre adjudica per concurs la concessió de la recollida de paper inútil de tots els jutjats que serà recollit per les respectives audiències provincials. A això responen diferents circulars des del Ministeri de Justícia des de l’any 1949 fins al 1960, en el que es demana a tots i cada un dels òrgans judicials quants quilos de paper tenen en els seus arxius per enviar per fer pasta de paper. En aquesta Orde en el seu article 5é es preveu que per part dels presidents de les audiències designessin un dels seus funcionaris que junt al que designés el Ministeri d’Educació Nacional, havien d’exercir la funció inspectora que permetés la conservació dels documents que poguessin tenir algun valor històric, jurídic o administratiu.

Malgrat la normativa dictada no s’aconsegueix una aplicació sistemàtica, de fet, hi ha províncies en les que no tenim constància de la seva aplicació, més enllà de l’intercanvi d’oficis en relació a la recollida de “documentació inútil” i que, en la província de Lleida, no sembla que acabés recollint-se, tot i que es van enviar les respostes amb els quilos de paper que el jutge i secretari corresponent de cada jutjat van considerar. En el fons de l’Audiència provincial es conserven les còpies dels oficis enviats des de les instàncies superiors com els que es van remetre des dels jutjats de la provínciaDSCF1133

Posteriorment el 1947 en el Decret de 24 de juliol del Ministeri d’Educació Nacional, sobre ordenació dels arxius i biblioteques del tresor històric documental i bibliogràfic, a l’article 34 es recull per primera vegada que en els Arxius Històrics Provincials es depositarà la documentació històrica d’audiències i jutjats. Aleshores sembla fixat ja el sistema d’arxius judicials establint l’Arxiu Històric on romandrà definitivament la documentació judicial. Tanmateix cal esperar el 24 de juliol de 1974 quan es dicta un Decret sobre l’ordenació d’Arxius i Biblioteques judicials pel qual s’ordena que la documentació històrica de les audiències i jutjats es dipositi en els Arxius històrics provincials. Havien passat 27 anys entre un i altre decret, temps en el qual no s’aplica la disposició de transferir al arxius històrics. Cal dir que tot i la normativa recollida fins aquí només algunes Audiències territorials, actuals Tribunals Superiors de Justícia, tenien plaça d’arxiver en la seva plantilla i menys encara la tenien coberta per facultatius del cos d’arxivers.

En relació a l’avaluació i a la eliminació documental ni al Decret de 1947 ni al de 1974 es fa esment, tot i que el volum del paper creix amb les reformes judicials de 1973, l’aparició de nous procediments i l’augment de la judicialització de la vida quotidiana. A pesar d’aquesta manca de regulació la realitat imposava en molts casos mesures d’urgència. L’augment dels òrgans judicials i de plantilles, van fer necessari desallotjar documentació arxivada d’allà on era, aleshores les solucions van tenir molt a veure amb la sensibilitat que els responsables dels jutjats i de la documentació tinguessin en vers a la qualitat de patrimoni documental que els fons judicials tenen per pertànyer a una administració pública. Així fent una ullada als fons judicials recollits en els arxius històrics i la seva forma d’ingrés podem veure que en general els fons judicials van ingressar cap els anys 80 i ho van fer sempre de forma extraordinària i amb unes relacions documentals que no han permès, determinar ni la quantitat ni la qualitat fins acabar el seu inventari. Ara ja podem parlar de buits cronològics alguns significatius i altres simplement perquè calia fer lloc, als que cal afegir aquells que s’han produït per diferents accidents, inundacions, incendis o plagues que han provocat la destrucció i desaparició de parts de fons o de fons sencers, tant d’expedients judicials com de llibres de sentències i registre.

Quan finalment es pren consciència que l’Administració de Justícia precisa d’un sistema d’arxius i d’un sistema de gestió documental és ja a principis dels 90, aleshores la preocupació dels primers treballs és, per una banda, l’organització d’aquest sistema i la seva informatització i per l’altra, les qüestions d’accés a la documentació judicial. Eren els dos neguits més importants tant dels operadors jurídics sensibilitzats per la qüestió com dels professionals arxivers que arriben a aquesta Administració. Recordem que a finals dels 80 i durant els 90 la quantitat d’estudiosos i investigadors que tractava l’època de la guerra civil augmentà any rere any, i bona part de la seva recerca es centrava, i es centra, en els fons judicials d’aquella època i de la postguerra, aleshores es van trobar amb uns fons desorganitzats, sense descriure, amb una instal·lació deficient que junt amb la manca d’una normativa clara fa l’accés difícil, de vegades impossible. Així es posa de manifest i es fa pública la situació de la documentació i dels arxius judicials.

Maria Jesús Llavero

Responsable Arxiu Central de l’Audiència provincial i jutjats de Lleida

 

Deixa un comentari

Filed under Arxius, Arxius judicials, Avaluació i tria

Cicle de xerrades sobre arqueologia a la comarca de l’Alt Urgell: “Desenterrant el passat”


Un any més, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell i l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, en col·laboració amb diversos consistoris i entitats i particulars dedicats a la recerca, enceten un nou cicle de “Desenterrant el passat”, amb diverses conferències sobre l’arqueologia de la comarca de l’Alt Urgell.

Al llarg del mes d’octubre hi ha programades cinc xerrades i una sortida guiada. El proper divendres, dia 2 d’octubre, s’inicia el cicle amb una xerrada de l’arqueòleg urgellenc Òscar Augé, dedicada a l’estudi arqueològic de les muralles de la Seu d’Urgell, dut a terme a principis de l’any present per encàrrec de l’Ajuntament de la ciutat. Entre les conclusions del seu estudi, Augé presentarà una proposta evolutiva del recinte murallat de la Seu d’Urgell, que planteja un procés més complex d’allò que tradicionalment s’havia pensat, i una interessant troballa que es podria correspondre amb la perduda església del Sant Sepulcre. La xerrada tindrà lloc a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell a partir de les 20.00 h.

En la present edició es preveuen cinc conferències i una sortida guiada a visitar les pintures rupestres del Roc de Rombau de Peramola. A banda del primer acte d’aquest nou cicle del proper divendres dia 2 d’octubre, la resta de les xerrades tindran lloc a Tuixent, Castellciutat, Arsèguel i Bescaran, d’acord amb la voluntat manifestada per les entitats organitzadores d’arribar a un ample públic comarcal.

Torna el cicle “Desenterrant el passat” amb una xerrada sobre les muralles medievals de la Seu d’Urgell.

El cicle “Desenterrant el passat” de l’any 2015 comptarà amb les accions següents:
– Divendres, 2 d’octubre:   xerrada, a la Seu d’Urgell, a càrrec d’Òscar Augé Martínez.
– Diumenge, 4 d’octubre:  al Roc de Rombau per conèixer les pintures declarades Patrimoni de la Humanitat, a càrrec del Grup d’Arqueologia de Peramola.
– Dissabte, 10 d’octubre: xerrada, a Tuixent, a càrrec de Carles Gascón Chopo.
– Divendres, 16 d’octubre: xerrada, a Castellciutat, a càrrec d’Albert Villaró i Boix.
– Divendres, 23 d’octubre: xerrada, a Arsèguel, a càrrec de Carlos Guàrdia Carbonell.
– Dissabte, 31 d’octubre: xerrada, a Bescaran, a càrrec de Gerard Remolins Zamora.

Deixa un comentari

Filed under Arqueologia, Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell, Grup d'Arxivers de Lleida, Història, Xerrades

Activitats culturals a l’Alt Urgell, Cerdanya i Andorra


Al llarg del mes d’octubre, cicle de xerrades “Desenterrant el Passat. Arqueologia i Patrimoni a l’Alt Urgell”, organitzat per l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell. http://www.ccau.cat/Premsa/2012/20120928desenterrant_passat.html
Còpia de BOLVIR1
Dijous 1 a dissabte 3 d’octubre. “Arqueopyrenae. Primer Congrés Internacional d’Arqueologia Pirinenca. L’explotació dels recursos naturals al Pirineu Oriental en època antiga”, a l’Espai Ceretània de Bolvir (Cerdanya), organitzat per l’Ajuntament de Bolvir, l’Espai Ceretània i la Universitat Autònoma de BarcelonaArqueopyrenae
Divendres 2 a diumenge 4 d’octubre. IX Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs: “Contraban d’idees. Contagi, innovació i dissidència a través del Pirineu”, a Canillo (Andorra). Podeu trobar-ne la informació a l’enllaç següent: http://www.irmu.org/projects/transpirinencs
Dissabte 24 d’octubre. 12es Trobades Culturals Pirinenques: Natura i Cultura al Pirineu, a Prada (Conflent).
12trobadespirinenques_55a4db1b83a7b
Dissabte 14 de novembre, a Oliana (Alt Urgell), III Jornada d’Estudis de l’Alt Urgell, organitzada per l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell.

Deixa un comentari

Filed under Activitats, Cultura, Difusió, Grup d'Arxivers de Lleida, Història, Jornades i Congressos, Patrimoni

L’Arxiu Comarcal de la Cerdanya restaura un llibre d’actes del Consolat de Puigcerdà que parla de bandolerisme


Es tracta d’un Registre dels Consells de l’antic Ajuntament de Puigcerdà redactat entre 1541 i 1546 que es trobava fora de consulta pel seu mal estat de conservació.

Enguany, l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya ha restaurat el llibre d’actes del Consolat de Puigcerdà de 1541 a 1546. La restauració l’ha portat a terme un taller especialitzat en restauració i recuperació de documents antics i ha estat finançat pel pressupost de l’Arxiu Comarcal.

Llibre abans de la restauració

Llibre abans de la restauració

Dins la tasca habitual de conservació dels documents que te encomanada l’Arxiu, la restauració per part de tallers especialitzats es fa exclusivament amb peces singulars i de gran interès per als investigadors. En aquest sentit es valora el grau de degradació del paper i si aquest afecta la manipulació i n’impedeix la lectura. En el cas del Registre de Consells 1541-1546, es tractava de l’únic llibre d’aquesta sèrie d’actes tant important per a la història de Puigcerdà que estava en mal estat. Per culpa d’antigues mullenes que van produïr fongs, el volum de paper s’havia degradat tant que es feia difícil de passar les pàgines sense que es trenquéssin. La restauració ha permès netejar i consolidar els fulls de paper i les cobertes de pergamí, de manera que ara es pot manipular i llegir amb comoditat.

Llibre abans de la restauració

Llibre abans de la restauració

 

Llibre després de la restauració

Llibre després de la restauració

Un cop rebut el llibre restaurat, s’ha pogut llegir i analitzar el contingut. Entre d’altres temàtiques al llibre apareixen les problemàtiques amb els bandolers que ja en aquest moment del segle XVI començen a ser importants. Els bandolers i gent “de mala vida” com diu el text, tenen la població literalment “vexada i oprimida”. El consolat de Puigcerdà juntament amb els pobles de Cerdanya s’han d’organitzar en somatent per a protegir-se d’aquesta amenaça.

Altres aspectes que recullen les sessions plenàries dels cònsols de Puigcerdà són, per exemple, el manteniment de la capella de Bell-lloc que és propietat de la Vila, l’organització de fires i mercats o l’enviament d’un respresentant a les Corts Generals del regne que el 1542 es celebren a Monsó.

En definitiva, amb aquesta restauració s’ha recuperat per a la història de Puigcerdà un llibre únic que fins avui no es podía llegir. A partir d’aquest moment queda a l’espera dels investigadors que hi vulguin treballar.

Llibre després de la restauració

Llibre després de la restauració

Arxiu Comarcal de la Cerdanya

 

 

Deixa un comentari

Filed under Arxius, Cultura, Grup d'Arxivers de Lleida, Patrimoni, Patrimoni documental català, Restauració

Inauguració de l’Arxiu del Pubillatge a les Borges Blanques


El passat dissabte 19 de setembre l’Ajuntament de les Borges Blanques va inaugurar l’Espai Cultural que acull l’Arxiu del Pubillatge de Catalunya i, també, elements vinculats a la cultura popular i tradicional de la capital del les Garrigues.

Les Borges Blanques compta amb una llarga tradició en el món del pubillatge. Des de la dècada dels seixanta, l’elecció de la Pubilla i les Dames locals es feia a través dels Amics del Terrall. Posteriorment, va deixar de fer-se però, l’any 2005, el consistori va recuperar aquesta tradició, incloent la figura de l’Hereu. De nLa Trobada del Pubillatge el setembre passat al Terrallou, l’elecció de la Pubilla es va interrompre uns anys però el 2013 l’actual govern municipal va tornar a promoure l’elecció de la Pubilla i l’Hereu, i va afegir les figures de l’Hereuet i la Pubilleta.

L’espai, propietat del consistori, centralitzarà tot aquest fons documental i material que estava repartit arreu del país; i que ha estat cedit per Foment de les Tradicions Catalanes.

A més, el consistori borgenc té previst exposar-hi tots els elements locals vinculats al món dels gegants, capgrossos i les festes de cultura popular, com el canó del saló, entre d’altres, que restaran a disposició dels estudiosos i ciutadans interessats, compartint espai amb els documents i la resta de material bibliogràfic, quadres, fotografies, reculls de trobades, ofrenes i auques sobre el pubillatge a Catalunya, documentats des de fa més de 50 anys.

Deixa un comentari

Filed under Arxius, Grup d'Arxivers de Lleida, Tradició

Cent anys de l’Escola Municipal de Música de Lleida (1915-2015)


Els actuals Conservatori i Escola Municipal de Música de Lleida compleixen el seu primer centenari. L’acta del Ple de l’Ajuntament del 17 de setembre de 1915, conservada a l’Arxiu Municipal de Lleida, ens diu: “… se aprueba el dictamen de la Comisión de Fomento sobre funcionamiento de una escuela de Música a partir del primero de octubre próximo, cuyo dictamen contiene los extremos siguientes (…) que se nombre también con carácter interino, para profesores de la Escuela a los mismos iniciadores D. José Vila, D. Julián Carbonell, D. Santiago Piñol, Doña Irene Cuartero y Doña Elena Pamies de Pereña, ejerciendo el primero el cargo o veces de director…”portada_herrera

Des d’aquelles primeres classes la tardor de 1915, minses en recursos i ubicades en un local que aprofitava l’escola pública de l’Almodí Vell, a la plaça Sant Joan, fins a l’actual seu, que comparteix edifici amb l’Auditori Municipal Enric Granados, s’han produït molts esdeveniments. Diferents locals, etapes de l’escola més o menys complexes i lleis d’educació diverses han anat marcant el camí d’aquest centre educatiu.

Els protagonistes reals d’aquests cent anys han estat el professorat, els estudiants i les seves famílies, que han cregut en el projecte.

En definitiva, el desenvolupament de l’escola ha comportat alhora el creixement de la música, en tots els àmbits de la nostra ciutat.

Amb motiu d’aquest centenari s’ha editat el llibre Cent anys de l’Escola Municipal de Música de Lleida (1915-2015), a càrrec d’en Lluís Marc Herrera i Llop, catedràtic d’educació secundària i doctor en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona.

Deixa un comentari

Filed under Cultura, Difusió, documentació municipal, Formació, Grup d'Arxivers de Lleida, Publicacions

La Universitat de Lleida: un producte medieval


Curs de formació contínua de l´Institut de Ciències de l´Educació– Universitat de Lleida.

Les Universitats són un producte de l´Edat Mitjana. A través de la història de la nostra Universitat entendrem la formació de la institució d’alta cultura més important d´Europa.  L´any 2000 celebràvem els 700 anys de la nostra Universitat, que fou la primera de la Corona d´Aragó, fundada per Jaume II.Cartell curs

Les classes teòriques les combinarem amb sortides: farem itineraris per la ciutat que ens permetran descobrir ‘les rutes de l´Estudi General’. Descobrirem carrers i places del centre històric de la ciutat i el seu vincle amb la història de la Universitat. Ens situarem i aprendrem a comunicar la història.
Establirem continuats paral·lelismes amb l’actualitat, cosa que ens ha de permetre una millor comprensió de la institució universitària.

Aquest curs de curta durada, s´adreça principalment, a estudiants de lletres, de turisme i de ciències de l’educació, així com a estudiants del grau sènior.
També resta obert a tota persona de fora de la comunitat universitària interessada en conèixer els aspectes històrics i culturals que va comportar la fundació i desenvolupament de l´Estudi General de Lleida. Així com les seves conseqüències socials, urbanístiques i econòmiques en la ciutat de Lleida.

Sense requisits de matrícula. Obert a tothom.
Curs de curta durada: 7/10 al 2/12 de 2015.
Horari: dimecres de 18 a 20h.
Preu : 90€ – 2 crèdits pels estudiants universitaris

Us informem que el termini d’inscripció estarà obert fins el proper 4 d’octubre.

Deixa un comentari

Filed under Cursos, Formació, Grup d'Arxivers de Lleida, Història